Erëza

  • Spice

    erëz

    Erëza kryesisht i referohet bimëve dhe erëzave. Bimët janë gjethet e bimëve të ndryshme. Mund të jenë të freskëta, të thara në ajër ose të bluara. Erëzat janë farat, sythat, frutat, lulet, lëvorja dhe rrënjët e bimëve. Erëzat kanë një aromë shumë më të fortë sesa vanilja. Në disa raste, një fabrikë mund të përdoret për të prodhuar barëra dhe erëza. Disa erëza bëhen nga një kombinim i erëzave të shumta (si speci i kuq), ose nga një kombinim i bimëve (si çantat me erëza). Përdorur gjerësisht në dietë, gatim dhe përpunimin e ushqimit, u ...